AQUA-CELMAXO firmie  |  Ekologia  |  Oferta  |  Kontakt  |  MediaEkologia

Systemy Naziemne


Systemy Podziemne
Kropla drąży skałę

Woda Życia
 
Woda - źródło życia , nieodzowny jego składnik bez którego nasze życie jak również życie roślin i zwierząt byłoby niemożliwe. Jest razem z powietrzem na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Co prawda niektóre organizmy mogą żyć bez powietrza, bez wody niestety - jest to wykluczone. Woda bierze udział w wielu naturalnych procesach. Są to procesy wietrzenia skał i tworzenia się jaskiń. Woda na ziemi znajduje się w obiegu zamkniętym. Obecnie możemy dokładnie oszacować ilość wody na Kuli Ziemskiej. Woda paruje z mórz, jezior, rzek, z powierzchni ziemi, a także z roślin. Część jej przechodzi w postaci pary już w czasie opadu deszczu. Wyparowana woda unosi się w górę, do przestrzeni powietrznej i zbiera się w chmurach. W końcu dochodzi do opadów, a woda z nich pochodząca (deszcz, śnieg) przedostaje się do gleby i stąd ponownie do roślin, rzek, jezior. Obieg wody zaczyna się od początku.
Woda dostarcza nam ważnych w procesach życiowych substancji, np. składników mineralnych. Jest również niezbędna dla prawidłowego trawienia - umożliwia działanie enzymów trawiennych oraz wchłanianie składników pokarmowych. Życie bez wody nie jest możliwe. Aby to zrozumieć, wystarczy sobie uświadomić, że średnio w ponad połowie nasz organizm składa się z wody. Woda stanowi około 75-80% masy ciała noworodka. U osób starszych ilość jej jest mniejsza - stanowi odpowiednio 46% masy ciała kobiet i 54% - mężczyzn.
 


Linki

Profesjonalne elektronarzędzia

Zbiorniki

Biopreparaty

Chemia gospodarcza

Spawalnictwo