AQUA-CELMAXO firmie  |  Ekologia  |  Oferta  |  Kontakt  |  MediaEkologia

Systemy Naziemne


Systemy Podziemne
Kropla drąży skałę

Zbieracze
 
Aby doprowadzić wodę deszczową do zbiornika naziemnego, konieczne jest zastosowanie zbieracza lub filtra do wody deszczowej.

Zbieracz jest urządzeniem montowanym na pionowej rurze spustowej, który automatycznie doprowadza wodę z systemu rynnowego do zbiornika, aż do jego całkowitego napełnienia. Zbieracz działa na zasadzie dwóch połączonych ze sobą naczyń. Wysokość przelewowa zbieracza deszczówki musi znajdować się poniżej górnej krawędzi napełnianego zbiornika. Jeżeli poziom napełnienia osiągnął wysokość przelewową, dopływ wody zostaje odcięty. Przelanie zbiornika nie jest wówczas możliwe. Przy napełnionym zbiorniku woda deszczowa spływa rurą spustową do odbiornika np. kanalizacji lub systemu rozsączającego. Przed sezonem zimowym należy zdemontować wężyk łączący zbieracz ze zbiornikiem, a na króciec zbieracza należy nakręcić zaślepkę. Spowoduje to niemożność dopłynięcia wody deszczowej do zbiornika. Po zakończonej zimie, demontuje się zaślepkę i łączy na powrót zbieracz ze zbiornikiem używając wężyka połączeniowego.

Zbieracz wody deszczowej jest wykonany z PVC i wyposażony jest w następujące elementy: zbieracz, komplet dwóch uszczelek służących do trwałego i szczelnego zamocowania zbieracza na rurze spustowej, element łączący nakręcany na zbieracz (służy do połączenia zbieracza ze zbiornikiem), wężyk łączący, przepust do montażu w zbiorniku oraz zaślepkę do zaślepiania zbieracza w okresie zimowym. Komplet elementów zapakowany jest w worek foliowy wraz z instrukcją montażu i użytkowania.

Ze względu na brak filtra w zbieraczach, rekomenduje się stosowanie na rynnach siatek chroniących przed dostawaniem się do instalacji liści i innych zanieczyszczeń. Alternatywą dla siatek może być zastosowanie koszyczka na leju spustowym rynny, lub czyszczaka z kratką umieszczonego nad zbieraczem.


ZALETY:
- łatwość montażu i obsługi,
- możliwość zamontowania na dowolnej średnicy rury spustowej,
- wybór kolorów,
- możliwość podłączenia do rury spustowej odwadniającej do 100 m2 powierzchni dachu,
- odporność na działanie promieni UV.

Istnieje również możliwość instalacji zbieracza z filtrem zgrubnym. Zbieracz wody deszczowej z filtrem zgrubnym, wykonany jest z tworzywa sztucznego przezna- czony jest do montażu na rurze spustowej i służy do doprowadzenia oczyszczonej z grubych zanieczyszczeń wody deszczowej do zbiornika. Może być stosowany do montażu na rurach spustowych odwadniających do 70 m2. Ze względu na swoją konstrukcję, filtr w zbieraczu powinien być okresowo czyszczony, aby zapobiec zabrudzeniu króćca doprowadzającego wodę do zbiornika. Aby oczyścić filtr, należy przesunąć w górę po rurze spustowej górny korpus zbieracza, oczyścić filtr, a następnie zsunąć korpus z powrotem w dół. Odpowiednia konstrukcja filtra umożliwia jego obracanie tak, iż w sezonie zimowym nie ma konieczności odłączania zbieracza od zbiornika. Poprzez obrót o 180 ° znajdującego się w zbieraczu filtra, woda w lecie płynie króćcem do zbiornika, a w zimie w dół rurą spustową.W wyposażeniu kompletu zbieracza znajdują się następujące elementy: zbieracz, redukcje umożliwiające montaż zbieracza na odpowiedniej średnicy rury spustowej, koszyczek filtra,wężyk łączący, przepust do montażu w zbiorniku. Komplet elementów zapakowany jest w worek foliowy wraz z instrukcją montażu i użytkowania.

Sposób działania zbieracza wody deszczowej z filtrem:
1. Dopływ wody deszczowej z rynny,
2. Filtr zgrubny,
3. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika.

ZALETY:
- łatwość montażu i obsługi,
- możliwość zamontowania na średnicach rur spustowych 75 - 100 mm (konieczność zastosowania redukcji),
- odporność na działania promieni UV.


Linki

Profesjonalne elektronarzędzia

Zbiorniki

Biopreparaty

Chemia gospodarcza

Spawalnictwo