AQUA-CELMAXO firmie  |  Ekologia  |  Oferta  |  Kontakt  |  MediaEkologia

Systemy Naziemne


Systemy Podziemne
Zużycie wody na świecie

Zużycie wody
 
Mieszkańcy miast w krajach rozwiniętych zużywają blisko 50 razy więcej wody niż mieszkańcy wiosek w krajach rozwijających się. W większości nowoczesnych toalet za każdym spłukiwaniem zużywa się przynajmniej 5 litrów wody, która jest zazwyczaj nadająca się do picia. Jest to tyle, ile część ludzi w krajach rozwijających się zużywa na wszystkie codzienne potrzeby. Miliony kobiet i dzieci chodzą po kilka godzin każdego dnia, żeby przynieść te kilka litrów wody, które są im potrzebne.

Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów ludzi w dostępie do wody pitnej. Pomiędzy rokiem 1900 a 1995 zapotrzebowanie na wodę wzrosło 6-krotnie, przekraczając następujący w tym samym czasie przyrost populacji dwukrotnie. Do roku 2025 roczna średnia ilość dostępnej świeżej wody na głowę mieszkańca Ziemi zmniejszy się z 7,3 tysiąca metrów sześciennych w 1995 roku do 4,8 tysiąca metrów sześciennych. Konsumpcja wody rośnie nie tylko ze względu na przyrost populacji ludzkiej, ale także rozwój rolnictwa (rolnictwo zużywa 87% całej konsumowanej wody), przemysłu oraz rosnące zżycie wody w urządzeniach sanitarnych.

Udowodnienie groźby deficytu wody w przyrodzie jest utrudnione ze względu na zmiany w nasileniu się różnych procesów zachodzących w cyklu hydrologicznym, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Przykładem może być duża zmienność sumy opadów z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok. Zaburzenia w cyklu hydrologicznym na skutek antropopresji dostrzec można dopiero wtedy, gdy przewyższają one naturalne sezonowe czy wieloletnie zmiany. Człowiek przyczyniając się do degradacji wód poprzez ich zanieczyszczanie, uszczupla w znaczący sposób i tak skąpe zasoby wodne nadające się do eksploatacji.

Zanieczyszczenie wody jest odpowiedzialne za śmierć co roku 25 milionów ludzi, a ponad połowa wszystkich chorób przenoszona jest przez wodę. Łatwo jest przyjmować stałe zaopatrzenie w wodę jako fakt oczywisty, ale bez niego zdrowie ludzkie byłoby zagrożone, a nawet mogłoby przestać istnieć życie ludzkie na Ziemi. Nawadnianie gleby wykorzystywanie wody w przemyśle papierniczym i chemicznym pochłania ogromną jej ilość. Jednak kraje rozwinięte poddają recyklingowi zaskakująco dużo wody. Ponad wody używanej w domach i fabrykach zostaje oczyszczone i może wrócić do rzek, skąd znów ją pobieramy, oczyszczamy i ponownie używamy itd.

Na świecie zapotrzebowanie na wodę wzrasta, a działalność ludzka w wielu regionach sprzyja jej nadmiernemu poborowi. Woda z wód powierzchniowych uzupełniana jest wodą wydobywaną z głębin ziemi, czasem przy użyciu tradycyjnych studni, kiedy indziej zaś za pomocą nowoczesnych stacji pomp głębinowych. I chociaż wydobywanie wody bywa drogie, źródła jej wyczerpują szybciej niż może uzupełnić je natura. Mogą minąć setki, a nawet tysiące lat, zanim woda zgromadzi się ponownie w wyczerpanych źródłach.

Tak więc z uwagi na ciągle malejące zasoby wody i ciągłe jej zanieczyszczanie prze nas powinniśmy zastanowić się w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy zarówno jakości jak i ilości wody na naszej planecie. W związku z tym należy przejść od słów do czynów jeśli chcemy aby przyszłe pokolenia miały możliwość korzystania z czystej wody, która jak wiemy jest czynnikiem niezbędnym do funkcjonowania i życia organizmów żywych.

Źródło: proekologia.pl


Linki

Profesjonalne elektronarzędzia

Zbiorniki

Biopreparaty

Chemia gospodarcza

Spawalnictwo